Extra Muros

De noemer 'extra muros' staat zo'n beetje voor alle activiteiten waar FORUM-Federatie vzw bij betrokken is, maar die niet door FORUM-Federatie vzw zelf georganiseerd worden. Er zijn twee categorieën van 'extra muros'-activiteiten.

In eerste instantie zijn er de spelnamiddagen of -avonden van scholen, verenigingen, bedrijven, enz. waarvoor waarvoor FORUM-Federatie vzw de spellen levert en de begeleiding verzorgt. Onder Tarieven kan je zelf berekenen wat we aanrekenen voor deze sessies. Hiernaast vind je het emailadres waarop je ons kan contacteren voor meer info of voor een concrete verzoek. We wensen te benadrukken dat we werken met vrijwilligers en de toezegging afhangt van de beschikbaarheid van deze vrijwilligers. Spelsessies zullen om die reden dan ook moeilijker te organiseren zijn tijdens de week dan tijdens het weekend.

De term 'extra muros' slaat echter eveneens op diverse beurzen en evenementen waaraan FORUM-Federatie vzw haar medewerking verleent. Meestal vertaalt zich dat in het geven van specifieke spellendemonstraties of het inrichten van een algemeen of thematisch spellenterras op een groter evenement.

Spelavond op maat

Scholen, verenigingen en bedrijven kunnen een beroep doen op FORUM-Federatie vzw voor het inrichten van spelnamiddagen en -avonden op maat van elke doelgroep.

De formule is eenvoudig. Afhankelijk van de doelgroep (volwassenen, gezinnen, kinderen, leerkrachten, opvoeders, enz. ) brengen wij een selectie van recente gezelschapsspellen mee. De collectie van FORUM-Federatie vzw bevat inmiddels zo'n 1.400 spellen waaronder verschillende uitvergrote exemplaren van bekende en minder bekende spellen.

Tevens zorgen wij voor het nodige aantal begeleiders. Zij zijn vertrouwd met het merendeel van de spelregels en zorgen er voor dat je in een minimum aan tijd aan het spelen bent.

Tarieven

Vanaf 1 april 2016, gelden volgende tarieven:

Voor scholen en socio-culturele verenigingen en organisaties
Aantal personen Aantal begeleiders Aantal uren Bedrag
1 → 25 2 4 € 120
26 → 45 3 4 € 150
46 → 65 4 4 € 180
Voor elke volgende 20 deelnemers komt er één begeleider bij aan: € 30
Voor elk extra aangevangen uur betaal je extra: € 30
Voor twee begeleiders rekenen we transport voor één wagen aan. Voor elke volgende 4 begeleiders voorzien we een extra wagen: € 0,34/km
Voor bedrijven en particuliere initiatieven

De voorwaarden voor bedrijfs- en privé-initiatieven zijn dezelfde als voor scholen en verenigingen, maar de duur van de activiteit bedraagt in dit geval 2 uren i.p.v. 4 uren.

Opmerkingen
  • FORUM-Federatie vzw is een vereniging zonder winstoogmerk en oefent als dusdanig geen commerciële activiteiten uit. De begeleiding van 'extra muros'-activiteiten door onze leden gebeurt op vrijwillige basis. De betaalde bijdragen worden aangewend om de werkelijke kosten te vergoeden en de werking van FORUM-Federatie vzw en haar individuele kernen te financieren. Daarom wordt er geen BTW of enige andere taks verrekend op de hierboven vermelde tarieven.
  • De verplaatsingsonkosten worden steeds van en naar ons spellenmagazijn (Cuperusstraat 7, 2018 Antwerpen) berekend.
  • FORUM-Federatie vzw organiseert geen verkoop van gezelschapsspellen! Voor de aankoop van spellen verwijzen we jullie graag door naar de site van onze clubsponsor Adriaensen Speciaalzaak . Op de site kan je spellen online bestellen, maar je vindt er ook het adres en de openingsuren om ze ter plaatse aan te schaffen.

Interesse?

Contacteer ons!

Om een datum voor een 'extra muros'-activiteit vast te leggen of speciale wensen te bespreken, neem dan via onderstaand e-mailadres geheel vrijblijvend contact met onze 'extra muros'-verantwoordelijke.